14 marca 2018 Udostępnij

Tłumacze przysięgli w Rumunii

Dzisiejszy świat sprawia, że przepływ obywateli krajów europejskich jest bardzo wysoki. To wszystko zwiększa zapotrzebowanie na usługi tłumacza przysięgłego. Jest to osoba tłumacząca dokumenty, które potem można swobodnie złożyć we właściwej instytucji.

Jeśli chodzi o specyfikę tego zawodu, a więc możliwość pełnienia tej funkcji czy etap tłumaczenia, całkowicie nie jest spójny, jeśli chodzi o różne kraje. Są miejsca, gdzie tak wyspecjalizowana funkcja nie istnieje, przez co tłumaczenia przysięgłe tworzą zwykli tłumacze. Są jednak kraje, gdzie trzeba się dość natrudzić, aby zostać tłumaczem przysięgłym. Jeśli chodzi o Rumunię, należy przejść średniej trudności wymogi.

Jak być tłumaczem przysięgłym w Rumunii?

Rumunia jest jednym z tych krajów, gdzie tłumacz przysięgły stanowi określoną prawnie instytucje. Analogicznie jest w Polsce, gdzie uprawnienia przyznawane są przez instytucję Ministerstwa Sprawiedliwości.  Jeśli jednak chodzi o Rumunię, jest  tam trochę łatwiej, aby wykonywać zawód tłumacza przysięgłego otrzymuje się dokument zwany „Autorizaţie”. To wystarczy, aby potwierdzić możliwość tworzenia tłumaczeń przysięgłych. Numer dokumenty stanowi również numer identyfikacyjny konkretnej osoby i musi być umieszczany w każdym dokumencie stanowiącym tłumaczenie przysięgłe. Inaczej wygląda to w Polsce, gdzie numerem danej osoby będzie jego numer na liście. W obu krajach jednak możliwość pełnienia zawodu tłumacza przysięgłego wynika z otrzymania pieczęci, które obowiązkowo trzeba zawrzeć na dokumentach tłumaczeń.

Charakterystyka tłumaczenia uwierzytelnionego w Rumunii

Tworząc tłumaczenie uwierzytelnione, osoba tłumacza przysięgłego w Rumunii, musi dostosować się do pewnych określonych reguł. Ważna jest przede wszystkim klauzula poświadczenia, którą umieszcza się pod tłumaczonym tekstem dokumentu i jest ona dosłownie określoną formą. Składa się z czterech części ze ściśle określonymi elementami. Pierwsza zawiera dane osobowe, uprawnienia do tłumaczeń przysięgłych konkretnych języków, numer identyfikacyjny oraz potwierdzenie poprawności tłumaczenia, całości tekstu i założenie, że sens nie został zmieniony.

Tworzenie tłumaczeń przysięgłych

Część druga dotyczy dokumentu tłumaczonego i zawiera liczne dane techniczne, na przykład: ilość stron, nazwa organu wydającego, tytuł oraz czy tłumaczona jest tylko część czy może całość. Trzecia część określa już cechy tłumaczenia: ilość stron, datę złożenia zamówienia i numer wniosku o tłumaczenie. Ostatnia część określa cenę tłumaczenia oraz potwierdzenie zapłaty przez klienta zamawiającego tekst.

Klauzula zakończona powinna być podpisem oraz pieczęcią tłumacza. W Rumunii klauzula poświadczenia jest inna niż ta wymagana w Polsce. W Polsce nie jest wymagane chociażby opisanie takich elementów jak na przykład cena tłumaczenia.

Tłumaczenia rumuńskie w Polsce

W dużym  zakresie, można mieć wrażenie, że wykonywanie zawodu tłumacza przysięgłego, zarówno w Rumunii, jak i też w Polsce, ma wiele wspólnego ze sobą. Oba kraje wymagają instytucjonalnie potwierdzonej możliwości wykonywania tego zawodu, które otrzymać można za pośrednictwem Ministerstwa Sprawiedliwości. Podobne są także niektóre elementy, jeśli chodzi o klauzulę poświadczenia. Jednak to nie wystarczy. Trzeba pamiętać, że korzystając z usługi tłumacza przysięgłego w Rumunii, dokumenty przez niego przetłumaczone nie będą akceptowane w polskich urzędach. Dlatego gdy konieczny jest dokument, będący sporządzony w języku rumuńskim, o takie tłumaczenie należy ubiegać się u tłumacza przysięgłego, który uprawnienia zdobył w Polsce. 

Joanna Mikrut

Redakcja rumunski.info.pl