Rumunia często kojarzy się z krajami Europy Wschodniej, wynika to przede wszystkim z faktu, że kraj ten niegdyś znajdował się pod wpływem ZSRR, a następnie stał się krajem komunistycznym. Na tej właśnie podstawie rumuński często jest przyporządkowywany do grupy języków...

Język rumuński jest częścią grupy języków romańskich.  Posiada on dużo wspólnych aspektów, jeśli chodzi o języki należące do tej grupy. Będzie to przede wszystkim język włoski, francuski oraz w mniejszym zakresie - język hiszpański. Na co dzień języka rumuńskiego...

Do zakresu kompetencji tłumacza przysięgłego należy przede wszystkim tłumaczenie różnego rodzaju dokumentów prawnych. Można więc stwierdzić, że jest to zawód niezwykle istotny z co najmniej dwóch różnych punktów widzenia: ekonomicznego oraz demograficznego. Jeżeli chodzi o...

Język rumuński zaliczany jest do grupy języków romańskich, co w praktyce oznacza, że jest on w linii prostej potomkiem języka łacińskiego. Odnosząc się do łacińskiej etymologii wielu wyrazów warto przypomnieć, że do roku 1904 używane były litery Â, Ê, Î, Ô i Û...

Jak nietrudno zauważyć, językiem obowiązującym w Rumunii jest... rumuński. Warto jednak pamiętać, o istotnych kwestiach językowych, z którymi z całą pewnością będziemy mieli do czynienia w tym kraju. Przede wszystkim musimy pamiętać, że język rumuński należy do...

Nauka języków obcych to najprostszy i najbardziej efektowny sposób, by podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Dodatkowym atutem jest ciekawie spędzony czas wolny. Odpowiedzią na potrzeby współczesnego świata jest dostępny na rynku wachlarz publikacji przeznaczonych do nauki...

Dzisiejszy świat sprawia, że przepływ obywateli krajów europejskich jest bardzo wysoki. To wszystko zwiększa zapotrzebowanie na usługi tłumacza przysięgłego. Jest to osoba tłumacząca dokumenty, które potem można swobodnie złożyć we właściwej instytucji. Jeśli chodzi o...

Ogólnie o Rumunii

Ustrój polityczny Rumunia to republika półprezydencka, na czele której stoi prezydent, natomiast rządowi przewodzi premier. Władzę wykonawczą sprawuje wspólnie prezydent oraz rząd. Kraj dzieli się na 41 okręgów oraz jedno miasto – Bukareszt, nota bene, stolicę Rumunii...

Wprowadzenie "Język rumuński" stosowany jest bardzo ogólnikowo i obejmuje cztery języki lub dialekty: dakorumuński, arumuński, meglenorumuński i istrorumuński. Różnią się one od siebie bardzo i są pobocznymi odmianami języków romańskich, które są używane i na...

Język rumuński to język romański, nie mniej jednak na przestrzeni wieków zdążył wchłonąć wiele elementów obcych (m.in. słowiańskich, tureckich, greckich i węgierskich) – tym właśnie różni się od zachodniej romańskości, w której dominują nade wszystko zapożyczenia...