9 lipca 2023 Udostępnij

Popyt na język ukraiński

Zapotrzebowanie na tłumaczenia ukraińskie jest bardzo wysokie. Język ukraiński ma swoje początki w XII-XIII wieku. Jest częścią grupy wschodniosłowiańskiej, wraz z rosyjskim i białoruskim. Może się wydawać, że tłumacz wszystkich trzech języków nie jest potrzebny, ponieważ są one tak podobne. Nie mogłoby to być dalsze od prawdy. Pomimo wielu podobieństw, mają one również pewne różnice. Jest to bardzo interesujące zjawisko dla lingwistów, kulturoznawców i innych ekspertów z całego świata.

Język ukraiński jest dziś bardzo popularny. Jest używany niemal wszędzie, od sektora biznesowego i handlowego po przemysł rozrywkowy. Globalizacja i stosunki międzynarodowe doprowadziły do zatarcia granic. Pomimo bariery językowej, popyt na usługi tłumaczeniowe wciąż rośnie.

Zarówno Polska, jak i jej wschodni sąsiad Ukraina chętnie ze sobą współpracują. Ukraińcy od lat stanowią największą grupę obcokrajowców mieszkających w Polsce. Zdecydowana większość z nich przyjeżdża zza wschodniej granicy, aby zarabiać pieniądze i studiować na polskich uczelniach. Polacy również wyjeżdżają na Ukrainę w tym samym celu.

Na emigracji wymagane jest tłumaczenie dokumentów: dyplomów, świadectw, aktów, aktów stanu cywilnego itp. Tak samo przedsiębiorcy potrzebują tłumaczeń dokumentów do realizacji swoich planów. Różnego rodzaju instytucje potrzebują tłumaczeń specjalistycznych, urzędowych lub prawniczych.

Tłumaczenie takich dokumentów zostanie zlecone ukraińskiemu tłumaczowi z doświadczeniem. Teksty, które mają mieć moc prawną, muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. Warto również wspomnieć o wymianie handlowej między Polską a Ukrainą. Import Ukrainy obejmuje głównie wyroby metalurgiczne, rolno-spożywcze, mineralne, drzewno-papiernicze oraz artykuły przemysłu elektromaszynowego. Wszystkie procedury, które mają miejsce podczas procesu eksportu i importu, mają wiele wspólnego z tłumaczeniem wszelkiego rodzaju dokumentów. Można więc śmiało powiedzieć, że język ukraiński jest kluczem do sukcesu w różnych dziedzinach.

(N.W.)

Karol Wyszyński

Redakcja rumunski.info.pl