31 stycznia 2018 Udostępnij

TŁUMACZ TECHNICZNY – TRUDNY ZAWÓD O WIELU MOŻLIWOŚCIACH

Praca jako tłumacz wymaga władania językiem ojczystym i obcym na najwyższym poziomie. Jednak tłumacz musi wiedzieć przede wszystkim co tłumaczy, dlatego znajomość konkretnej dziedziny jaką będzie się zajmował będzie bardzo ważne, ponieważ od tego będzie zależeć czy tłumaczenie będzie dobrze wykonane. Rynek tłumaczeń ma wiele dziedzin, które podzielić można pod kątem tematyki przekładanego tekstu.

Wyróżnia się tłumaczenia prawne określane także jako przysięgłe, medyczne, ekonomiczne, finansowe, naukowe a także tłumaczenia reklam czy oprogramowania i wiele innych. Do tych bardzo popularnych zalicza się także tłumaczenia techniczne tekstów poddawanych standaryzacji.

Tłumacz techniczny zajmuje się takimi tekstami jak ulotki, instrukcje obsługi, podręczniki, kosztorysy, harmonogramy oraz inne dokumentacje, które będą towarzyszyć wprowadzaniu nowych urządzeń oraz technologii. Takie tłumaczenia są rzeczywiście dużym wyzwaniem i nie będzie łatwo je zrealizować. Potrzebna jest wyjątkowa precyzja, dokładność, sumienność i fachowa wiedza, która odnosić się będzie do danej dziedziny. Ważna będzie znajomość specjalistycznego słownictwa.

Charakterystyka pracy

Praca nad tekstem technicznym rządzi się swoimi prawami. Trzeba będzie używać określonych pojęć, które będą odnosić się do tego na jakimi kwestiami będziemy pracować. Chodzi o to, by używane pojęcia były gwarancją klarownej i jasnej treści, która w późniejszym kontekście będzie zrozumiała.

Precyzja tłumaczeń technicznych

Niektóre wyrażenia, nawet całe partie tekstu się powtarzają, dlatego tłumacze techniczny korzystają ze specjalnych programów, które te powtarzające się fragmenty będą automatycznie tłumaczyć. Jest to szansa na sprawną pracę nad tłumaczeniem i powtarzalność określonych tekstów, które mają podobny charakter.

Tłumacz techniczny musi cały czas się uczyć i rozwijać. Każda nowa technologia jaka pojawia się na rynku związana jest także z dokumentacją jaką będzie trzeba się zająć. Ktoś kto będzie chciał utrzymać się na rynku musi stale poszerzać swoją wiedzę, ponieważ charakter pracy tłumacza technicznego wymaga bycia na bieżąco, pogłębiania specjalizacji i zazwyczaj na własna rękę. Z drugiej strony teksty techniczne to nie tylko szansa na poznawanie specjalistycznych określeń, ale także praca nad specyficznym żargonem. Słownictwo charakterystyczne dla danej grupy zawodowej. Niekiedy jest tak, że szuka się pojęć w specjalistycznym słowniku a jednocześnie cały czas trzeba być w kontakcie z klientem, by ewentualnie te trudności jakie się pojawią skutecznie wyjaśnić i osiągnąć zadowalający efekt tłumaczenia.

Karol Wyszyński

Redakcja rumunski.info.pl