Jak nietrudno zauważyć, językiem obowiązującym w Rumunii jest... rumuński. Warto jednak pamiętać, o...

Nauka języków obcych to najprostszy i najbardziej efektowny sposób, by podnieść swoje kwalifikacje zawodowe...

Ogólnie o Rumunii

Ustrój polityczny Rumunia to republika półprezydencka, na czele której stoi prezydent, natomiast rządowi...

Dzisiejszy świat sprawia, że przepływ obywateli krajów europejskich jest bardzo wysoki. To wszystko zwiększa...